Pożeganie prof. Andrzeja Rakowskiego

Posted by wagner.agnieszka on nie., 22/04/2018 - 10:01

Z głębokim żalem pożegnaliśmy prof. dr. hab. Andrzeja Rakowskiego - autorytet naukowy w dziedzinie akustyki i fonetyki, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, członka honorowego Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Zarząd i współpracownicy PTFon