Członkostwo

Pełna lista członków Polskiego Towarzystwa Fonetycznego jest dostępna tutaj.
Wszystkie osoby, które nie uregulowały składek członkowskich za ubiegłe lata, są proszone o dokonanie jak najszybciej wpłaty na konto Towarzystwa. Regularna składka roczna wynosi 40 zł, studenci płacą 10 zł. Od września 2009 roku osoby zainteresowane członkostwem w Międzynarodowym Towarzystwie Fonetycznym (ISPhS) uiszczają dodatkowo składkę w wysokości 40 zł rocznie.
UWAGA: Zgodnie z uchwałą przyjętą na Walnym Zjeździe PTFonu (17.09.2012) od 2013 roku wysokość składki ulega zmianie i będzie ona wynosiła 50 zł.

Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Fonetyczne
ul. Aleja Niepodległości 4
61-874 Poznań
nr rachunku: 71 1910 1123 2000 0554 2121 0001

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Polskiego Towarzystwa Fonetycznego proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres pocztowy Towarzystwa.

Dokumenty (aktualizacja 13.02.2017 r.):