Honorowi członkowie PTFonu

Członkami honorowymi Polskiego Towarzystwa Fonetycznego są: