Aktualności


Prosody Visualization Challenge

Posted by wagner.agnieszka on pt., 27/04/2018 - 09:45

Pożeganie prof. Andrzeja Rakowskiego

Posted by wagner.agnieszka on nie., 22/04/2018 - 10:01

Z głębokim żalem pożegnaliśmy prof. dr. hab. Andrzeja Rakowskiego - autorytet naukowy w dziedzinie akustyki i fonetyki, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, członka honorowego Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Zarząd i współpracownicy PTFon

SPEECH PROSODY

Posted by wagner.agnieszka on śr., 13/09/2017 - 18:00

Polskie Towarzystwo Fonetyczne będzie współorganizatorem największej na świecie konferencji poświęconej prozodii - Speech Prosody:

Inne wydarzenia

Posted by wagner.agnieszka on pon., 13/02/2017 - 17:42

Informacje o innych warsztatach, konferencjach oraz ważnych wydarzeniach w dziedzinie technologii mowy i języka, lingwistyki i fonetyki można śledzić odwiedzając The Linguist List, a także stronę ISCA (International Speech Communication Association) oraz Elsnetu (European Network of Excellence in Human Language Technologies).

Posted by Anonymous on czw., 14/01/2016 - 19:00

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dra hab. WIKTORA JASSEMA

nauczyciela i mistrza wielu pokoleń fonetyków i językoznawców,
założyciela i wieloletniego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Zarząd Główny i współpracownicy PTFon

Speech and Language Technology (Technologia Mowy i Języka)

Posted by wagner.agnieszka on wt., 25/09/2012 - 10:55